leyu乐于

?
  1. 番禺院区/
  2. 海珠广场院区/
  3. 盘福院区

leyu乐于:
020-84427034

leyu乐于:专家信息

刘 娟 副主任医师,硕士。


从事口腔内科的临床诊疗、教学多年。专长于龋病、牙髓病、根尖周病等牙体牙髓科疾病及牙周病的常规诊疗,对显微根管治疗和前牙美学修复积累有丰富的临床经验。

中华口腔医学会牙体牙髓病学专业委员会专科会员。中华口腔医学会牙周病学专业委员会专科会员。

?